Refill Spray Brait Crystal Vanilla250 ml

10.99 brutto

Krystalicznie czysty, pełen ciepła i słodyczy kwiatu wanilii, nowy odświeżacz powietrza Brait Crystal Vanilla, na podbudowie złożonej z nut drzewnych i owocowych. Niezwykle świeży dodaje wyjątkowego orzeźwienia, wprowadzi do Twojego wnętrza iście magiczny klimat gwieździstej nocy, w której księżyc puka do okna i rozświetla mrok. Daj się uwieźć magii krystalicznej wanilii i wybierz odświeżacz powietrza Brait.

Na stanie

SKU: 10009717 Kategoria: Tagi: ,

Informacje dodatkowe

Waga 0.237 kg
Wymiary 6.6 × 6.6 × 14.8 cm
Pojemność

250 ml

Typ zapachu

wanilia

Identyfikator produktu

Odświeżacz powietrza automatic spray Brait.

Skład

BUTANE/PROPANE/ISOBUTANE, PARFUM.

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Płomień

Zwroty H

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty P

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Dodatkowe zwroty

Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. W celach bezpieczeństwa zachowaj opakowanie (NIE STOSOWAĆ JEŻELI UFI NA OPAKOWANIU WEWNĘTRZNYM. OSTRZEŻENIA NIE UMIESZCZAĆ NA KARTONIE ZBIORCZYM)

Dodatkowe zagrożenia (EUH)

EUH208: Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Hydroxycitronellal, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej