Patyczki zapachowe Zapas Brait Vivienne

7.99 brutto

Przenieś się w świat mistycznego odświeżacza powietrza Brait Vivienne w formie patyczków, gdzie ciepły wiatr przetacza się po piaszczystych kamieniach, przenikając gaje pomarańczy w niesamowitym orientalnym klimacie. Ta zmysłowa kropla słodyczy, otulona bukietem kwiatowo-drzewnych nut i subtelnie pokropiona piżmem na drewnianej chochli, stworzy napój dla Twojej duszy. Poczuj magię tego mistycznego zapachu dzięki odświeżaczowi powietrza w formie patyczków, który przeniesie Cię w egzotyczną podróż pełną aromatycznych doznań.

Na stanie

SKU: 10009133 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Waga 0.372 kg
Wymiary 6.4 × 7.1 × 25.6 cm
Identyfikator produktu

Odświeżacz powietrza. Zawiera Ambermax, Hexyl salicylate, Hexyl Cinnamal, Eucalyptol, Beta-Caryophyllene, Linalool, Carvone, Acetyl Diisoamylene, Masa reakcyjna 3,5-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehydu i 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehydu, Linalyl Acetate, Heliotropine, Cis-3-Hexenyl Methyl Carbonate, Trans-Rose Ketone-3.

Typ zapachu:

owocowo-piżmowy

Skład

PARFUM, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRAL

Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Piktogramy GHS

Wykrzyknik

Zwroty H

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Zwroty P

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501(wersja CHEMETER) – Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Dodatkowe uwagi

Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. W celach bezpieczeństwa zachowaj opakowanie Rozlana ciecz lub <nasączony/ nasączone> <kwiatek/listki/ piórko/patyczki> mogą powodować uszkodzenia powierzchni. W przypadku kontaktu z powierzchnią natychmiast ją zmyć.