Pachnące patyczki t Crystal Vanilla 40ml

7.99 brutto

Przywitaj w swoim wnętrzu krystalicznie czysty zapach, dzięki pachnącym patyczkom w odświeżacz powietrza Brait Crystal Vanilla. To niezwykłe połączenie ciepła i słodyczy kwiatu wanilii wzmocnione nutami drzewnymi i owocowymi. Wyjątkowo świeży, dodaje przepysznej orzeźwiającej energii, wprowadzając do Twojego wnętrza magię nocnego nieba, gdzie księżyc delikatnie puka do okna i rozświetla mrok. Opuść się na falach tej krystalicznej wanilii i pozwól, by jej magia Cię uwiodła. Przywitaj w swoim wnętrzu niepowtarzalny klimat Brait Crystal Vanilla.

Na stanie

SKU: 10009211 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Waga 0.140 kg
Wymiary 10.5 × 5.7 × 17 cm
Identyfikator produktu

Odświeżacz powietrza Brait.

Skład

PARFUM.

Pojemność

40 ml

Typ zapachu

wanilia

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Wykrzyknik. / Ogień /

Zwroty H

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 – Działa drażniąco na oczy.

Zwroty P

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501(wersja CHEMETER) – Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Dodatkowe zagrożenia (EUH)

EUH208: Zawiera Cinnamal, Ethyl Methylphenylglycidate, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Coumarin. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe uwagi

Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. W celach bezpieczeństwa zachowaj opakowanie (Rozlana ciecz lub <nasączony/ nasączone> <kwiatek/listki/ piórko/patyczki> mogą powodować uszkodzenia powierzchni. W przypadku kontaktu z powierzchnią natychmiast ją zmyć. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.