Kostka wc Brait X-Tra Power Antibacterial 40g

4.49 brutto

Brait X-tra POWER to połączenie tradycyjnej kostki toaletowej ze skuteczną ochroną antybakteryjną w codziennym użytkowaniu Twojej toalety. Kostka WC Brait x-tra POWER 40 g zawiera aktywny chlor, który działa silnie bakteriobójczo i jego działanie jest potwierdzone badaniami.
Formulacja zapewnia:
– skuteczną dezynfekcję toalety
– neutralizację nieprzyjemnych zapachów
– kwiatowy delikatny zapach

Nowa kostka WC Brait X-tra POWER odpowiada na współczesne potrzeby rynku, gwarantują skuteczność działania, wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowników.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izoeugenol; Piperonal. Ingredients: 30% i więcej anionowe środki powierzchniowo czynne, 5% lub więcej, ale mniej niż 15% związki wybielające na bazie chloru, kompozycje zapachowe, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Linalool, Phenoxyethanol.

SKU: 10008217 Kategorie: ,