Brait Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 425ml

12.99 brutto

Brait płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni extra care 425 ml w sprayu, to doskonały środek do dezynfekcji rąk oraz powierzchni codziennego użytku w Twoim domu. Formulacja oparta o rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia zawartość 70% alkoholu etylowego doskonale radzi sobie z bakteriami, wirusami chorobotwórczymi zapewniając bezpieczeństwo i ochronę. Produkt doskonale nadaje się do ceramiki łazienkowej, klamek, przycisków, mebli oraz ekranów telefonów i innych urządzeń mobilnych.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Na stanie

SKU: 10008553 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Identyfikator produktu

Spray do dezynfekcji powierzchni Brait.

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Płomień. Wykrzyknik.

Zwroty H

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Zwroty P

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.