Oświadczenie spółki

Swarzędz, dnia 07 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie

spółki ”Dramers” Spółka Akcyjna

W imieniu spółki ”Dramers” Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Olszynowej 38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090260, dla której akta rejestrowe prowadzane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla której został nadany numer NIP: 7811012408, o kapitale zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (pokrytym w całości) (dalej: „Spółka”), w dobie epidemii koronawirusa, chcielibyśmy zapewnić wszystkich naszych klientów, iż każdego dnia Spółka dokłada wszelkich starań, aby każdy z Was mógł stanąć do walki z koronawirusem odpowiednio przygotowany, dostarczając codziennie w możliwe najszerszym zakresie produkowane przez nas środki higieny osobistej w postaci żeli i płynów do mycia rąk.

Traktujemy obecny stan epidemii jako duże wyzwanie nie tylko dla naszej Spółki, ale również dla Obywateli, dlatego też, mając na względzie dobro nas wszystkich, wyzwaniu temu chcemy podołać, zachowując sposób prowadzenia polityki handlowej, który wyznajemy od zawsze.

Od początku istnienia Spółki, jej celem było dostarczanie Klientom produktów o najwyższej jakości za przystępną cenę. Chcielibyśmy podkreślić, iż wraz z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego cel ten nie uległ zmianie, co więcej, stał się priorytetem, zważywszy jak istotną rolę odgrywa utrzymanie odpowiednich warunków higieny osobistej w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W ocenie Spółki, w czasie zagrożenia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa to właśnie wzajemna solidarność i odpowiedzialność społeczna powinny stanąć ponad partykularnymi interesami przedsiębiorstw.

Mając powyższe na uwadze Spółka oświadcza, iż w związku zwiększonym popytem na produkty Spółki, spowodowanym stanem epidemii koronawirusa, nie zmieniła dotychczasowej polityki handlowej, ale również dokonała takich modyfikacji w prowadzonej produkcji, aby zaspokoić w możliwie najszerszym zakresie zwiększone zapotrzebowanie obywateli na towar deficytowy w postaci żelu i płynu do mycia rąk.

Zapewniamy ponadto, iż Spółka w tym jakże trudnym dla nas wszystkich okresie będzie w dalszym ciągu, kierując się zasadą pierwszeństwa potrzeb Klienta, dokładać najwyższych starań celem umożliwienia nabywania środków higieny osobistej produkowanych przez Spółkę w sposób niezakłócony, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa Naszych Pracowników.

Jednocześnie wprowadzając do obrotu produkowane przez Spółkę środki higieny osobistej w postaci żelu czy płynu do mycia rąk, liczymy że Nasi Kontrahenci, którzy w zdecydowanej większości współpracują ze Spółką od wielu lat, podejdą do kwestii solidarności oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w podobny sposób, odpowiadając tym samym na społeczne oczekiwania.

Życząc nam wszystkim na nadchodzący okres zdrowia oraz spokoju,

Jerzy Dobosz

Prezes Zarządu Spółki