MSDS_Nahrada-do-elektrickeho-osvezovace-vzduchu-Brait-Vanilla-Cupcake_CS