MSDS_Nahrada-do-elektrickeho-osvezovace-vzduchu-Brait-SUNNY-BREEZE_CS